به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس همزمان با هفته جهاد کشاورزی ، جلسه تشکل های بخش کشاورزی با حضور مدیر جهاد کشاورزی، مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه درجهاد کشاورزی و رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس برگزار گردیددر ابتدای جلسه هادی، رئیس اداره تعاون روستایی گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه تشکلهای تعاون روستایی بیان نمود و سپس هر یک از مدیران عامل به بیان نظرات و مشکلات حوزه کاری خود پرداختنددر پایان امیرزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ضمن تشکر از اقدامات به عمل آمده در حوزه تشکلها،قول همکاری به جهت پیگیری موضوعات و مشکلات مطرح شده را داد