به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس به اطلاع کشاورزان محترم می رسد باتوجه به ابلاغ تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون،متقاضیان دریافت تسهیلات جهت خرید با اولویت کمباین و چاپر، انواع کارنده،لولر لیزری، تیلر وسایر ادوات با توجه به شناور بودن تسهیلات دراسرع وقت به واحد مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مراجعه نمایند