به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس پویش حجاب فاطمی ویژه دختران کارکنان این مدیریت برگزار گردید
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان فردوس گفت این برنامه با محوریت دخترم با حجاب زیباتری، با ارسال عکس حجاب چادر انجام گرفت که درپایان در طی مراسمی با حضور دختران همکاران درمحل جهاد کشاورزی و اهدای هدیه از این عزیزان تجلیل صورت گرفت