به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، با توجه به گسترش آلودگی به نماتد در باغات پسته شهرستان اطلاعیه شبکه مراقبت و پیش آگاهی در خصوص کنترل این آفت مخرب جهت اطلاع و رعایت توسط باغداران پسته به شرح ذیل تهیه گردید است
پسته یکی از گیاهان حساس به گونه های مختلف نماتد مولد غده می باشد. بیشترین خسارت نماتدهای پسته در باغات جوان با بافت ماسه ای و شنی مشاهده می شود. نماتد با تغذیه از محتویات ریشه و ایجاد زخم و غده باعث خسارت به گیاه می شود. نماتدها در خاکهای سبک درعمق 10-50 سانتی متری فعالیت دارند.
🔸علایم خسارت نماتد
توقف رشد و ضعف و بی حالی کلی درخت، زردی حاشیه برگها، قاشقی شدن و ریزش برگهای سرشاخه های درخت، خشک و بی برگ شدن سر شاخه های درخت، گره گره و غده ای شدن ریشه درخت همراه با پوسید گی ریشه و دیر سبز شدن درخت در اوایل فصل بهار نسبت به سایر درختان پسته در باغ.
🔸راههای شیوع و انتقال نماتد در باغات
نماتد توسط نهال های منتقل شده از خزانه آلوده به نماتد وجابجایی خاک آلوده وگل ولای چسبیده به لاستیک تراکتور وگاوآهن وکولتیواتور و ادوات کشاورزی و باغبانی از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می شود.
🔸راههای کنترل
• استفاده از ارقام محلی مقاوم
• افزایش عمق ریشه درخاک: اگر در سالهای اولیه رشد شرایط رشد ریشه در زمین فراهم باشد به نحوی که از منطقه فعالیت نماتد(10تا50 سانتیمتر)ریشه نفوذ نماید میزان تحمل گیاه افزایش می یابد و باعث نجات گیاه می شود.
• انجام عملیات هرس جهت نجات گیاه از خشک شدن وحفظ تعادل ریشه و اندام هوایی کمک مؤثری در زنده نگهداشتن گیاه و مقاومت نسبت به نماتد می نماید.
• رعایت اصول بهداشتی: شستشوی وسایل و ادوات کشاورزی پس از پایان کار در زمین و باغات آلوده از گسترش نماتد به سایر باغات جلوگیری می نماید.
• مبارزه با علف هاي هرز موجود در باغ هاي پسته
• افزايش حاصلخيزي خاك (استفاده از کودهای پتاسه به صورت چالکود، مصرف کود اوره فسفات همراه با آب آبیاری قبل از بیدار شدن درخت، استفاده از کودهای دامی کاملا پوسیده و کود سبز)
• خاک‌های سبک و شنی نسبت به خاک رسی استعداد بیشتری در تکثیر نماتد دارند. بنابراین سنگین‌تر کردن بافت خاک و تقویت و رشد ریشه‌ها به سمت عمق در کنترل نماتد تأثیر بسزایی دارد.
• آفتاب دهي خاك
• استفاده از سموم نماتد کش در مواقع بحرانی و افزایش جمعیت نماتد با سموم مجاز مانند استفاده از نماتدكش راگبي (كادوزفوس) و نماکور (فنامیفوس): اواخر بهمن تا اوايل اسفند ماه 15 گرم از گرانول 10 درصد به ازاء هر متر مربع از سايه انداز درخت مصرف شده و بوسيله شخم تا عمق 10 الي 15 سانتيمتري خاك دفن مي شود و بلافاصله پس از آن باغ آبياري مي گردد.