به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس کلاس آموزشی مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار با حضور 41 نفر از اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان شهر باغستان برگزار شددراین کلاس با توجه به اینکه آفت کرم گلوگاه انارسالانه خسارتی حدود 30 تا 40 درصدی را به باغات انار وارد می کند بر جمع آوری انارهای آلوده روی درخت و پای درخت در طول سال به عنوان بهترین راهکار تاکید شد و همچنین در خصوص پروژه پیش آگاهی مبارزه با کرم گلوگاه انار و تیمارهای طرح از جمله تزریق لاتکس ، خالی کردن تاج انار ، پوشش انار و... و میزان تاثیر آن توضیح داده شد و با توجه به مطالبه و دغدغه مندی بانوان به نمایندگی از مردم باغستان در خصوص برنامه ریزی برای خرید انار با قیمت مناسب از هم اکنون ،به عنوان یکی از مباحث جدی جلسه ، مقرر گردید پیگیری های لازم با سازمان جهاد کشاورزی استان به عمل آید تا محصول تولید شده ، کما فی السابق به عنوان برند فردوس، بتواند عایدی خوبی را نصیب انارکاران بنماید