به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس همایش منطقه ای تسهیلگران شهرستانهای فردوس ،طبس،سرایان وبشرویه بارویکرد نوین در کسب و کار با حضور 38 نفر از زنان روستایی و فعالین حوزه کسب و کار زنان با توجه به نقش زنان در ایجاد کسب و کارهای خرد در جهت توسعه روستا و نقش آفرینی موثر زنان در استقلال روستا و با عنایت به لزوم تبیین استراتژیهای کسب وکار،درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس برگزار گردید
در این جلسه راهکارهای نوین و اصولی مدیریت انواع کسب و کار و مشاغل خانگی و اهمیت کارآفرینی و اشتغال فردی و ابزارهای مربیگری توسط خانم دکتر بخشی مربی کسب و کار و مدیرعامل شرکت دانش بنیان کارا توسعه ترویج زانیار خراسان جنوبی آموزش داده شد و در پایان از کارگاه فرش دستباف ترنج خانم جوادی و شرکت گوهردستان فردوس خانم قدوسی بازدید بعمل آمد.