به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس امروز پنج شنبه (۲شهریور ) وهمزمان با اولین روز از هفته دولت پروژه آبیاری کم فشار چاه موتور امید روستای سرند باحضور فرماندار شهرستان ،معاون مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی،مدیر جهاد کشاورزی، تعدادی از مسولین شهرستان و کشاورزان روستا افتتاح شد

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گفت :این پروژه درسطح ۴۰ هکتار با ۳۰۰۰ متر لوله گذاری وبا اعتبار کل۸۹۳۴میلیون ریال به بهره برداری رسید
امیرزاده افزود:بیشترین سطح زیرکشت اراضی چاه موتور محصول زعفران،پسته وانار بوده وجمعیت برخوردار ازاین طرح ۱۱۰ بهره بردار است