به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس ،گروه جهادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس ضمن اعزام به منطقه عشایری چاهنو نسبت به نصب یک عدد دستگاه دیتالاگر در باغات پسته منطقه چاهنو اقدام نمودند

 شایان ذکر است در این ایستگاه داده های «دمای حداقل و حداکثر ، درصد رطوبت، خیسی برگ، میزان بارش» به صورت خودکار و لحظه ای اندازه‌گیری و با برقراری ارتباط دیتا جهت ارائه داده های هواشناسی به منظور بررسی درجه روز رشد آفات جهت انتخاب بهترین زمان ظهور آفات و انجام مبارزه و همچنین تعیین نیاز سرمایی باغات پسته مخابره خواهد شد