به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، رئیس اداره تولیدات مدیریت از شرکت تعاونی گاوداران نمونه اسلامیه بازدید نموددر این بازدید نظارت بر قیمت فروش انواع کنساننره و نهاده های دامی ،کیفیت انواع کنسانتره های دامی مورد فروش و وجود لیبل در کیسه های خوراک دام مورد بررسی قرار گرفت ، و یک نمونه خوراک دام جهت ارسال به آزمایشگاههای خوراک دام جهت بررسی میزان کیفیت فیزیکی و شیمایی آن نمونه برداری گردید.