به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس کارشناسان جهاد کشاورزی به همراه معاون فنی مدیریت از گلخانه آقای خازنی بازدید نمودند که مشکلات و چالش های این گلخانه مورد بررسی قرار گرفت
هم چنین درادامه از مزارع آفتابگردان وکنجد بازدید، و وضعیت آفات مورد بررسی قرار گرفت و راهنمایی های لازم به کشاورزان داده شد