شعار سال 1403 | جهش تولید با مشارکت مردم ستاد خبری مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی دومین دوره آموزشی ملی مباحث نوین در پسته برگزاری اولین همایش ملی ترویجی یافته های کاربردی پنبه  15-16 دیماه 98  حضور پور شور کشاوزران شهرستان بشرویه در  اجلاسیه شهدای کشاورز استان

شعار سال 1403 | جهش تولید با مشارکت مردم

ستاد خبری مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی

دومین دوره آموزشی ملی مباحث نوین در پسته

برگزاری اولین همایش ملی ترویجی یافته های کاربردی پنبه 15-16 دیماه 98

حضور پور شور کشاوزران شهرستان بشرویه در اجلاسیه شهدای کشاورز استان

شهید حسین نجفی

شهید شرفی ابوالخازن

شهید سید مجتبی موسوی

شهید حسین ناوکی

شهید محمد حسین نخعی

شهید اسماعیل رضوی

شهید حسین بوری

آخرین اخبار

خبرخوان و لینک ها

بازدید امروز50
بازدید دیروز486
بازدید هفته1436
بازدید کل492981