برگزاری برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه پسته

برگزاری برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه پسته با عنوان آشنایی با تغذیه و مبارزه با آفات پسته
این برنامه آموزشی ترویجی امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در حوزه مرکز جهاد کشاورزی علی جمال موتور پمپ حاج آقای مرادعلیزاده و با حضور مدیر جهاد کشاورزی و شرکت بیش از بیست  نفر از کارشناسان و کشاورزان برگزار گردید.