بهره‌برداری از طرح آبیاری کم‌فشار

ر چهارمین روز ازهفته دولت طرح آبیاری کم فشار در موتورپمپ شهید مظفری شهر ارسک باحضور معاون محترم توسعه ومدیریت منابع استانداری ،فرماندار،امام جمعه محترم شهرارسک وجمعی ازمسئولین شهرستان که بنام شهید بسیجی سید مهدی مظفری نامگذاری گردیده است به بهره برداری رسید.  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی، پروژه آبیاری کم فشار چاه شهیدمظفری با مشخصات ذیل به بهره برداری رسید: مساحت اجرای طرح : ۴۸ هکتار اعتبار دولتی: ۸۹۶۰ میلیون ریال سهم خودیاری: ۱۵۸۱ میلیون ریال مبلغ کل:۱۰۵۴۱میلیون ریال هدف از اجرای پروژه: صرفه جوئی در مصرف آب و بالارفتن راندمان آبیاری و در نهایت افزایش عملکرد در هکتار مزایای سیستم آبیاری کم فشار: عدم نیاز به ایستگاه پمپاژ قوی، عدم نیاز به فیلتراسیون، هزینه کمتر در هکتار، کارکرد با فشار کمتر، مصرف انرژی پایین، مناسب برای آب های با کیفیت پایین تر، کاهش تعداد نیروی انسانی و هزینه های مربوط به آن.