مسئول روابط عمومی و آموزش عقیدتی : جناب آقای رسول وکیل زاده ثانی
شرح وظایف مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
۱- ارتباط و همکاری مستمر با رسانه‌های جمعی اعم از ؛ (صدا و سیما، خبرگزاریها، روزنامه‌های کثیرالانتشار و نشریات تخصصی کشاورزی و دامپروری، سایت‌های خبری و...) به منظور انعکاس دستاوردها، توانمندیها و برنامه‌های مدیریت جهاد کشاورزی
۲-      مدیریت و برنامه‌ریزی برای توسعه ارتباطات الکترونیکی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی (سایت) و بهنگام کردن رویدادهای بخش کشاورزی ..
۳-      ساماندهی و توسعه سیستم جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به واحدهای مختلف زیر مجموعه مدیریت جهادکشاورزی   ( توسعه بانک اطلاعات رسانه‌ای)
۴-      پوشش خبری و تصویری مراسم مختلف نظیر؛ همایش‌ها، سفرهای مسئولین و مراسم افتتاح طرح‌های و پروژه‌ها و.. با دعوت از نمایندگان رسانه‌‌های جمعی و یا اعزام کارشناسان خبر.
۵-      پاسخگویی به کلیه انتقادات مطروحه در رسانه‌های جمعی ( صدا و سیما، مطبوعات و نشریات تخصصی و خبرگزاریها و سایت‌ها )
۶-      هماهنگی برای شرکت مدیران و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی در برنامه ها و میزگردهای رادیو و تلویزیونی و مطبوعاتی .
۷-      بررسی مشکلات، مسائل و چالش‌های موجود در مخاطبان بخش کشاورزی
۸-      تهیه وتدوین طرح‌های مطالعاتی مرتبط با افکار عمومی در سطوح ملی، استانی، منطقه ای و محلی
۹-      انجام پژوهشهای کاربردی در جهت یافتن راهکارهای جلوگیری از بحران های ناخواسته بخش کشاورزی
۱۰-   سیاست گذاری و هدایت کلیه فعالیت های مطالعاتی،رسانه ای،انتشاراتی،تبلیغاتی مرتبط با مراکز روابط عمومی های کشور در سطح مراکز روابط عمومی جهادکشاورزی استانها ، سازمانها و شرکت های وابسته به جهاد کشاورزی
۱۱-   بررسی راهکارهای بهبود سیاست ها و روشهای مدیریتی و برنامه‌ریزی بخش کشاورزی با مطالعه طرحها و پروژه‌های در حال اجرای وزارتخانه در ابعاد مختلف
۱۲-   ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی کشور در جهت ارتقاء سطح تحقیقات علمی مراکز روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی
۱۳-   انجام مطالعات تحلیل محتوای مطبوعات و رسانه ها در جهت بررسی مشکلات نظام اطلاع رسانی موجود در بخش کشاورزی در سطوح مختلف و مقاطع زمانی متفاوت
۱۴-   انجام تحقیقات موردی در خصوص مشکلات مرتبط با تولید کنندگان، کشاورزان و بهره برداران محصولات مختلف بخش کشاورزی
۱۵-   شناسایی و سازماندهی و همکاری در برگزاری جشنواره های محصولی استانی
۱۶-   هماهنگی و همکاری بر اجرای جشنواره های فرهنگی مرتبط با بخش کشاورزی
۱۷-   برنامه ریزی و اجرای جشنواره های ملی و سراسری بامضمون کشاورزی
۱۸-   برگزاری مسابقات کشاورزی با هدف ارائه دستاوردهای بخش کشاورزی
۱۹-   تهیه بانک اطلاعات مخاطبان و ارسال ا طلاعات و دستاوردهای بخش کشاورزی در قالب هدایای تبلیغاتی
۲۰-   فضاهای عمومی و پوشش تبلیغی ساختمانها ی مدیریت
۲۱-   برگزاری برنامه های بازدیدی از طرحها و پروژهای شاخص برای اصحاب رسانه ،دانشجویان و...
۲۲-   هماهنگی و اجرای نمایشگا های تخصصی بخش کشاورزی و شرکت در نمایشگاهای داخلی و خارجی
۲۳-   اجرای امورانتشاراتی درقالب نشریه ،برشور،کاتالوک،پوستر،کتاب و....
۲۴-   برنامه ریزی امورارتباطات مردمی ورسیدگی به درخواست های مخاطبان ومراجعان بخش کشاورزی
۲۵-   مستند سازی فعالیت ها ودستاوردهای بخش کشاورزی درقالب فیلم ،عکس و....