شرح وظایف آموزش و ترویج 

 • تهیه و جمع بندی نیاز های آموزشی بهره برداران روستایی و برگزاری کلاس، کارگاه و بازدید آموزشی
 • ایجاد مزارع الگویی، نمایشی، تحقیقی ترویجی و تحقیقی تطبیقی و هماهنگی با بخش های اجرایی
 • انتقال و ارائه یافته های نوین تحقیقاتی از طریق کلاس ها، کارگاه ها و بازدیدهای آموزشی به بهره برداران
 • انتخاب و معرفی تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی با هماهنگی بخش‌های اجرایی
 • برنامه ریزی و برگزاری همایش ها، نمایشگاه و جشنواره های مورد نیاز در شهرستان
 • تهیه و توزیع نشریات و اطلاعیه های آموزشی و توزیع کتب و سی دی های آموزشی
 • تشکیل و سازماندهی و حمایت از شرکت های فنی مشاوره ای، تعاونی های تولید و تشکل های غیردولتی و نظارت بر فعالیت های ترویجی محول شده به بخش خصوصی
 • مشاوره و راهنمایی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی
 • آموزش و توسعه پروژه های اشتغال زایی زنان روستایی و نظارت بر آنها
 • برنامه ریزی جهت تعمیر و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی تابعه شهرستان
 • تشکیل جلسات و گردهمائی های ترویجی
 • جذب و سازماندهی سربازان سازندگی براساس سهمیه اختصاصی
 • انتخاب و حمایت از مروجین و مددکاران ترویجی و تسهیلگران در روستاها