به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به همراه رئیس اداره تولیدات دامی و مسئول حراست جهاد کشاورزی شهرستان از واحد صنعتی پرورش گوسفند داشتی آقای جوادی با ظرفیت ۱۰۰۰ راس که در زمینه اصلاح نژاد دام فعالیت می نماید بازدید نمودند
دراین بازدید، مشکلات واحد مورد بررسی قرارگرفت و با توجه به نگهداری دام در جایگاه و بالا بودن هزینه های جاری مقرر گردید درخصوص تامین سرمایه درگردش واحد پیگیری لازم صورت پذیرد