شرح وظایف اداره آموزش عقیدتی

1- تبلیغ و تشریع فرایض دینی ،موازین شرعی، اعیاد و وفیات، ارزشهای انقلابی ، مواضع حضرت امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب در سطح استان در قالب دوره های آموزشی و پرورشی بر اساس برنامه های مصوب 

2- برنامه ریزی در جهت ارتقا بینش- دانش اسلامی و تقویت سطح مذهبی و معنوی پرسنل

3- برنامه ریزی به منظور شناسایی و جمع آوری و اولویت بندی نیازهای آموزشی و پرورشی کارکنان (نیاز سنجی)

4- برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد در جهت تقویت - بهبود و ارتقا محتوای برنامه های آموزش عقیدتی به مراجع ذیربط

5- تهیه و تنظیم برنامه ها و دوره های آموزش عقیدتی

6- برنامه ریزی برای اجرای دوره های آموزشی عقیدتی مصوب و ابلاغ شده در سطح استان با تهیه تقویم زمانبندی سالانه

7- تشکیل پرونده آموزشی و پرورشی برای کلیه کارکنان

8- برآورد و پیشنهاد و پیگیری تامین نیازهای آموزشی اعم از (فضای آموزشی- اساتید- وسایل کمک آموزشی-کتب و جزوات آموزشی و ...)

9 - برنامه ریزی و اجرای برنامه های پرورشی برای کارکنان و خانواده های آنان

10- برنامه ریزی در جهت ترویج فعالیتهای قرآنی

11- اقامه نماز جماعت - سازماندهی و آموزش ائمه جماعت

12- ارتباط و همکاری با واحدهای آموزشی در سطح استان به منظور بهره برداری از امکانات و تجهیزات

13- برنامه ریزی برای اجرای برنامه های آموزشی مصب ستادها اعم از : نماز- امر به معروف و نهی از منکر و ...

14- ارزیابی و نظارت برحسن اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی تهیه گزارشات تحلیلی و ارائه آن به مراجع ذیربط

15- برآورد و تنظیم بودجه مورد نیاز آموزش عقیدتی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط

16-انجام سایر امور محوله