ارتباط بر خط با میز خدمت حضوری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

حوزه

نام و نام خانوادگی

تلفن اداری

نمابر اداری

ایمیل

سازمان

سعید کیانفرد

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت امور اراضی

محمدرضا روح افزا

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت امور اراضی

محمدحسن شبانی

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

محمد امیرآبادی

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

علی ایمان پناه

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

مدیریت توسعه بازرگانی

محمدابراهیم ابراهیمی

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت توسعه بازرگانی

ریحانه ریاحی

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

معاونت بهبود تولیدات دامی

رضا میرزایی

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت زراعت

سید مجتبی حسینی

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت امور باغبانی

غلامرضا دره کی

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت حفظ نباتات

مریم امینی نسب

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اداره امورفناوری های مکانیزه کشاورزی

محمد رضا رنجی

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

مدیریت امور شیلات و آبزیان

امین آزاد مهر

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت امور شیلات و آبزیان

میر عبدالعلی صحرانورد

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی

محمدعلی جعفری مقدم

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی

محمدعلی حسینی

4- 32227101

32226102

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت امور سرمایه گذاری

محسن کاظمی

4- 32227101

32226102

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس

حمیدرضا علیپور

3- 32829970

32827613

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان

محمدصفایی

32901190

32882502

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف

فروه والی نژاد

32473241

324731321

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

جمیله رهی

6- 32662775

32662575

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان

ابراهیم جوانمرد

4- 32622041

32622876

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس

محمود ثنایی

4- 32726001

32723639

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان

مهدی اکبری

4-32120560

32120332

darmian@ kj-agrijahad.ir

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند

حسن عباسی

9- 32236856

32223731

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه

رسول وکیل زاده

4- 32783001

32783082

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه

کاظم امیری

32503321

32503340

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاین

علی مشمول

14- 32524912

33524915

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید