ارتباط بر خط با میز خدمت حضوری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

 

 

لیست تماس با کارکنان سازمان 
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی  تلفن مستقیم 
1 مهدی جعفری رئیس سازمان 05632226103
2    سید محمد سجادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 05632226968
3 محسن ارژنگی   مدیر حوزه ریاست سازمان  05632213150
4 محمد شبانی معاونت بهبود تولیدات دامی 05632213142
5 محمد هادی اربابی     معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 05632220028
6 محمد حسین اکبری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 05632237111
7 محمد رضا اکبری معاونت بهبود تولیدات گیاهی 05632237113
8 محمدحسین دستجردی معاون مدیریت پشتیبانی 05632237133
9 محمد دری  مدیر امور مالی 05632237112
10 اکبر محمدی مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی 05632237114
11 محمد مودی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی 05632449717
12 محمد رضا مالکی مدیرهسته گزینش 05632449718
13 محمد علی حسینی مدیر صنایع کشاورزی  05632432600
14 غلامرضا دره کی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی 05632237132
15 وحید ضیائیان احمدی مدیر حفظ نباتات 05632213147
16 سید علی حسینی نسب مدیر حراست 05632213145
17 سیدمجتبی حسینی معاونت توسعه بازرگانی 05632230526
18 محمد مهدی ذوالقدر مدیر پشتیبانی و رفاه 05632237133
19 حامد عارفی نیا مدیر امور طیور 05632239978
20 مهدی سورگی مدیر امور شیلات و آبزیان 05632430847
21 علی رحیمی مدیر امور سرمایه گذاری 05632239735
22 محمد رزقی مدیر امور زراعت 05632213146
23 محمد شبانی مدیر امور دام 05632239379
24 مهدی صادقی مدیر امور برنامه و بودجه 05632239736
25 منوچهر شایسته مدیر امور باغبانی 05632213499
26 عزیز باقری مدیر امور اراضی 05632422788-3
27  محسن نیک پرست مدیر امور اداری 05632220401
28 هادی رضایی معاون مدیر امور اداری 05632230527
29 سید حسن موسوی نژاد مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 05632213145
30 علیرضا اسماعیلی رئیس گروه تحول اداری 05632214793
31 محمد علی چهکندکی  رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین 05632213152
32 رضا خزاعی رئیس اداره مدیریت بحران 05632239734
33 حامد عارفی نیا رئیس اداره روابط عمومی 05632213151
34 همام شکری رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی 05632230829
35 علی یوسفی رئیس اداره آموزش عقیدتی 05632233891
36 خانم عشرت زرگری  رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات 05632214794
37 رضا نخعی رئیس اداره امور قراردادها 05632213148
38 محمد صمیمی اول رئیس اداره امور حقوقی 05632214288
39 حسن شمشیری رئیس اداره امور ایثارگران 05632227101
40  خانم مهرنیا رئیس اداره نظارت و بررسی طرح ها 05632230804
41 علی اطهرجو رئیس اداره تدارکات و امور خودرویی و ساختمان 05632227101

 

 

 

پست الکترونیکی کارکنان سازمان
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی  آدرس پست الکترونیکی 
1 مهدی جعفری رئیس سازمان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
2    سید محمد سجادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
3 احمد بیکس شرکت خدمات حمایتی  
4 محمد شبانی معاونت بهبود تولیدات دامی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
5 محمد هادی اربابی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
6 محمد حسین اکبری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
7 محمدرضا اکبری معاونت بهبود تولیدات گیاهی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
8 محمد مهدی ذوالقدر مدیریت  رفاه و پشتیبانی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
9 محمد دری  مدیر امور مالی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
10 اکبر محمدی مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
11 محمد مودی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
12 محمدرضا مالکی مدیر هسته گزینش این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
13 محمد علی حسینی مدیر صنایع کشاورزی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
14 غلامرضا دره کی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
15 وحید ضیائیان احمدی مدیر حفظ نباتات این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
16 سید علی حسینی نسب مدیر حراست این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
17 سیدمجتبی حسینی معاونت توسعه بازرگانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
18 محمد مهدی ذوالقدر مدیر پشتیبانی و رفاه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
19 حامد عارفی مدیر امور طیور این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
20 مهدی سورگی مدیر امور شیلات و آبزیان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
21 علی رحیمی مدیر امور سرمایه گذاری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
22 محمد رزقی مدیر امور زراعت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
23 محمد شبانی مدیر امور دام این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
24 مهدی صادقی مدیر امور برنامه و بودجه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
25 منوچهر شایسته مدیر امور باغبانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
26 عزیز باقری مدیر امور اراضی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
27 هادی رضایی  معاون مدیر امور اداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
28 سیدعلیرضا موسوی نژاد رئیس اداره استخدام این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
29 سیدحسن موسوی نژاد مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
30 محسن نیک پرست مدیر امور اداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
31 محمدعلی چهکندکی رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
32 رضا خزاعی رئیس اداره مدیریت بحران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
33 حامد عارفی نیا رئیس اداره روابط عمومی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
34 همام شکری رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
35 حاج آقای یوسفی رئیس اداره آموزش عقیدتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
36 عشرت زرگری رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
37 رضا نخعی رئیس اداره امور قراردادها این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
38 محمد صمیمی اول رئیس اداره امور حقوقی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
39 حسن شمشیری رئیس اداره امور ایثارگران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
40 خانم مهرنیا رئیس اداره نظارت و بررسی طرح ها این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
41 علی اطهرجو رئیس اداره تدارکات و امور خودرویی و ساختمان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

056