لیست تماس با کارکنان سازمان 
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی  تلفن مستقیم 
1 مهدی جعفری رئیس سازمان 05632226103
2    سید محمد سجادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 05632226968
3 محسن ارژنگی   مدیر حوزه ریاست سازمان  05632213150
4 محمد ابراهیم ابراهیمی معاونت بهبود تولیدات دامی 05632213142
5 محمد هادی اربابی     معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 05632220028
6 محمد حسین اکبری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 05632237111
7 محمد رضا اکبری معاونت بهبود تولیدات گیاهی 05632237113
8 علیرضا جوقه سالار معاون مدیریت پشتیبانی 05632237133
9 محمد دری  مدیر امور مالی 05632237112
10 اکبر محمدی مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی 05632237114
11 خانم شراره شیبانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی 05632449717
12 محمد رضا مالکی مدیرهسته گزینش 05632449718
13 محمد علی حسینی مدیر صنایع کشاورزی  05632432600
14 مهدی سورگی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی 05632237132
15 مهدی یوسفی مدیر حفظ نباتات 05632213147
16 سید علی حسینی نسب مدیر حراست 05632213145
17 احمد بیکس مدیر توسعه بازرگانی 05632230526
18 محمد مهدی ذوالقدر مدیر پشتیبانی و رفاه 05632237133
19 مهدی فرجامی فرد جانشین معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 05632237111
20 حامد عارفی نیا مدیر امور طیور 05632239978
21 فرهادا نائب زاده مدیر امور شیلات و آبزیان 05632430847
22 مهدی فرجامی فرد  مدیر امور سرمایه گذاری 05632239735
23 سید مجتبی حسینی مدیر امور زراعت 05632213146
24 محمد شبانی مدیر امور دام 05632239379
25 مهدی صادقی مدیر امور برنامه و بودجه 05632239736
26 عبدالرضا رضایی گزیک مدیر امور باغبانی 05632213499
27 عزیز باقری مدیر امور اراضی 05632422788-3
28  محسن نیک پرست مدیر امور اداری 05632220401
29 هادی رضایی رئیس اداره استخدام 05632230527
30 سید حسن موسوی نژاد مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 05632213145
31 علیرضا اسماعیلی رئیس گروه تحول اداری 05632214793
32 محمد علی چهکندکی  رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین 05632213152
33 رضا یزدانمهر رئیس اداره مدیریت بحران 05632239734
34 حامد عارفی نیا رئیس اداره روابط عمومی 05632213151
35 محمد رضا فولادی رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی 05632230829
36 علی یوسفی رئیس اداره آموزش عقیدتی 05632233891
37 خانم عشرت زرگری  رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات 05632214794
38 رضا نخعی رئیس اداره امور قراردادها 05632213148
39 محمد صمیمی اول رئیس اداره امور حقوقی 05632214288
40 حسن شمشیری رئیس اداره امور ایثارگران 05632227101
41  خانم مهرنیا رئیس اداره نظارت و بررسی طرح ها 05632230804
42 محمد حسین دستجردی رئیس اداره تدارکات و امور خودرویی 05632227101

056