نکته مهم : به منظور دسترسی به جزئیات مناقصه یا مزایده (اعم از شرکت کنندگان و ... ) به صفحه اطلاعات کامل مناقصه/مزایده در سامانه ستاد به آدرس https://etend.setadiran.ir/etend/index.action مراجعه فرمائید.

فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی احداث بدنه خاکی مخزن تنظیم دبی آب فصلی مجموعه قناب بلده فردوس(تاریخ 1401/02/01)

فراخوان مناقصه عمومی احداث بدنه خاکی مخزن تنظیم دبی آب فصلی مجموعه قناب بلده فردوس(تاریخ 1401/02/01)

فراخوان مناقصه عمومی احداث،توسعه و تکمیل ساختمان اداری (تاریخ 1401/03/01)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1401/09/03)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1400/12/08)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1400/11/09)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1400/05/06)

آگهی مناقصه خرید ورق ژئوممبران جهت احداث استخر ذخیره آب قنات بلده شهرستان فردوس (تاریخ 1400/02/06)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1400/02/18)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1400/05/05)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1399/10/13)

فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن طرح انتقال آب با لوله شهرستان سربیشه (تاریخ 98/12/01)

 فرا خوان مزایده عمومی فروش املاک سازمان چهاد کشاورزی استان (98/06/20) 

فراخوان تجهیز اراضی کریت (تاریخ 97/1/20)

 فرا خوان خرید لوله دامپروری (97/1/27) 

فراخوان لوله طبسین(97/2/2)

فرا خوان توسعه و تکمیل ساختمان اداری (97/2/25)

 گزارش فرا خوان انجام آزمایشات آب و خاک (97/8/12)