پست الکترونیکی کارکنان سازمان
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی  آدرس پست الکترونیکی 
1 مهدی جعفری رئیس سازمان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
2    سید محمد سجادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
3 احمد بیکس شرکت خدمات حمایتی  
4 محمد شبانی معاونت بهبود تولیدات دامی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
5 محمد هادی اربابی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
6 محمد حسین اکبری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
7 محمدرضا اکبری معاونت بهبود تولیدات گیاهی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
8 محمد مهدی ذوالقدر مدیریت  رفاه و پشتیبانی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
9 محمد دری  مدیر امور مالی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
10 اکبر محمدی مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
11 محمد مودی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
12 محمدرضا مالکی مدیر هسته گزینش این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
13 محمد علی حسینی مدیر صنایع کشاورزی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
14 غلامرضا دره کی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
15 وحید ضیائیان احمدی مدیر حفظ نباتات این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
16 سید علی حسینی نسب مدیر حراست این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
17 سیدمجتبی حسینی معاونت توسعه بازرگانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
18 محمد مهدی ذوالقدر مدیر پشتیبانی و رفاه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
19 حامد عارفی مدیر امور طیور این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
20 مهدی سورگی مدیر امور شیلات و آبزیان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
21 علی رحیمی مدیر امور سرمایه گذاری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
22 محمد رزقی مدیر امور زراعت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
23 محمد شبانی مدیر امور دام این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
24 مهدی صادقی مدیر امور برنامه و بودجه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
25 منوچهر شایسته مدیر امور باغبانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
26 عزیز باقری مدیر امور اراضی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
27 هادی رضایی  معاون مدیر امور اداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
28 سیدعلیرضا موسوی نژاد رئیس اداره استخدام این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
29 سیدحسن موسوی نژاد مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
30 محسن نیک پرست مدیر امور اداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
31 محمدعلی چهکندکی رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
32 رضا خزاعی رئیس اداره مدیریت بحران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
33 حامد عارفی نیا رئیس اداره روابط عمومی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
34 همام شکری رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
35 حاج آقای یوسفی رئیس اداره آموزش عقیدتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
36 عشرت زرگری رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
37 رضا نخعی رئیس اداره امور قراردادها این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
38 محمد صمیمی اول رئیس اداره امور حقوقی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
39 حسن شمشیری رئیس اداره امور ایثارگران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
40 خانم مهرنیا رئیس اداره نظارت و بررسی طرح ها این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
41 علی اطهرجو رئیس اداره تدارکات و امور خودرویی و ساختمان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

056