ورمی کمپوست دارای حداقل مواد سمی و سنگین بوده که در کشت‌های گلخانه‌ای بسیار حایز اهمیت است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی،هاشم ولی پورمطلق گفت: ورمی کمپوست کودی است چند برابر غنی شده نسبت به سایر کودهایی مانند کود گاوی، گوسفندی، اسبی که میزان نیتروژن، پتاسیم و فسفر که سه عنصر اصلی و حیاتی در رشد و نمو گیاهان است در ورمی کمپوست تا ۱۰ برابر سایر کودها است و همچنین میزان آهن موجود در ورمی کمپوست حتی تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از سایر کودهای آلی است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: ورمی کمپوست دارای حداقل مواد سمی و سنگین همچون جیوه، کادمیوم و سرب بوده که در کشت‌های گلخانه‌ای بسیار حایز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه کود ورمی کمپوست فاقد بذر علف هرز است، افزود: این بذور در اثر فعالیت کرم‌ها از بین می‌رود.

ولی پورمطلق تصریح کرد: کود ورمی کمپوست فاقد بوی نامطبوع است که برای استفاده در فضای سبز ادارات و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و فضای سبز شهری بسیار مناسب است.

وی ادامه داد: ورمی کمپوست دارای مقادیری از هورمون‌های موثره مانند اکسین است که موجب تحریک رشد و نمو گیاهان تا %۹۰می‌شود .

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: میزان مصرف ورمی کمپوست در زراعت یا باغبانی به مراتب کمتر از سایر کودهای آلی حتی در برخی از کشت‌ها حتی تا۱۰برابر کمتر است.

ولی پورمطلق با اشاره به اینکه ماندگاری و کارآیی کود ورمی کمپوست در بهبود بافت خاک تا سه برابر سایر کودهای آلی است، تصریح کرد: اگر برای کشت محصولات کشاورزی همچون گوجه یا کاهو نیاز به کود دهی هر ساله باشد می‌توان این امر را با استفاده از ورمی کمپوست تا دو سال یکبار کاهش داد.

وی با بیان اینکه شکل مناسب و زیبای ورمی کمپوست این کود را حتی برای فعالیت‌های خانگی مناسب کرده، افزود: کود آلی کمپوست در خاک‌های سنگین دانه‌بندی و تخلل خاک را بهتر و نفودپذیری و تهویه خاک را نیز بهبود می‌بخشد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: کود ورمی کمپوست در خاک‌های سبک مانند اسنفج به نگهداری آب و مواد غذایی کمک می‌کند و از شست‌وشوی آن جلوگیری می‌کند .

ولی پورمطلق اظهارکرد: ورمی کمپوست اجزای ریز و درشت و مواد معدنی را در بر گرفته و به تشکیل خاک دانه کمک می‌کند و علاوه بر آن حالت چسبندگی خاک را کاهش داده و از مقاومت خاک در مقابل ماشین آلات کشاورزی می‌کاهد و عملیات زراعی با خاک با انرژی کمتری انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: ورمی کمپوست می‌تواند۲تا۶برابر خود آب نگهداری کرده و از هدر رفتن آن جلوگیری کند و به خاک رنگ تیره داده و به جذب حرارت و گرم نگه داشتن خاک کمک می‌کند.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: ذرات هوموس حاصل از کمپوست دارای خاصیت جذب کنندگی شدید است که عناصر غذایی را به خود جلب و به آسانی در اختیار گیاهان قرار می‌دهد.

وی گفت: کمپوست دارای خاصیت اسیدی است و در جذب بعضی از مواد غذایی غیر محلول نقش اساسی داشته و از فرسایش خاک جلوگیری می‌کند .

ولی پورمطلق با اشاره به اینکه ورمی کمپوست علاوه بر کمیت، در ارتقای کیفیت محصول هم نقش اساسی دارد، تصریح کرد: استفاده از ورمی کمپوست موجب افزایش مقاومت گیاهان در مقابل امراض می‌شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه کمپوست در جلوگیری از تغییر اسیدیته خاک همانند یک بافر عمل می کنند، افزود: وقتی که در هنگام کمپوست شدن درجه حرارت به۶۰درجه یا بیشتر می‌رسد، عوامل پاتوژن و بیماری‌زا، تخم انگل‌ها و بذر علف‌های هرز را نابود می‌کند.