تا کنون در استان حدود 100 کیلوگرم خرید تضمینی زعفران انجام شده که این محصول به صورت پوشال، نگین و سرگل خریداری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی و به نقل از ایسنا، هاشم ولی پور مطلق، صبح امروز( هشتم آذرماه)، در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از منابع تولید غذا در کشور خاک، آب و انرژی است که از بین این منابع خاک تجدید ناپذیر ترین است.

وی افزود: کشور ما نیز جزء مناطق بیابانی و نیمه بیابانی است که فرایند حاصلخیزی خاک روند کندتری به نسبت سایر مناطق دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه داد: با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق مواد عالی وجود نداشته در نتیجه برداشت‌های همیشگی از خاک به مرور زمان خاک تضعیف می‌شود.

ولی پور مطلق تصریح کرد: ازجمله سیاست‌گذاری دولت در این امر مشارکت مردم است که مهم ‌ترین قسمت کار بوده که هدف از این موضوع پرداختن و بهداشت افکار عمومی به این سمت است.

وی بیان کرد: در بخش کشاورزی در این خصوص کارهایی طی سال گذشته انجام شده که در این مناطق نتایج خوبی حاصل شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: یکی از روش‌ها در این خصوص، کشاورزی حفاظتی است که توجه آن به خاک، حاصلخیزی خاک و تولید خاکی عالی است.

ولی پور مطلق بیان کرد: طی امسال در قانون بودجه موضوع کشاورزی حفاظتی با اولویت احیای خاک کشاورزی به عنوان یک اولویت در وزارت جهادکشاورزی تعیین شده است.

وی افزود: در استان نیز همواره طرح‌های مختلف و ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط بخش خصوصی کشاورزی و همکاران و دانشگاهیان پیشنهاد شده تا بتوانیم نقش حداقلی در حفظ و صیانت از این منبع تولید داشته باشیم.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه داد: منابع تسهیلات توسعه بخش روستایی و عشایر بتوانیم بحث بهسازی باغات و راضی زراعی با محویت حاصلخیزی خاک در دستور کار قرار گرفته است.

ولی پور مطلق ادامه داد: این منابع تسهیلات در سطح کشور حدود 15 هزار میلیارد تومان است که از این محل 2.81 درصد آن سهم خراسان‌جنوبی است که 45 درصد آن مربوط به بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به بحث خرد تضمینی زعفران در استان بیان کرد: تا کنون در استان حدود 100 کیلوگرم خرید تضمینی زعفران انجام شده که این محصول به صورت پوشال، نگین و سرگل خریداری می‌شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: بحث بسته بندی در استان بیشتر به صورت دسته‌ای بوده که کشاورزان باید بسته بندی‌ها را به سمت بسته بندی پوشالی و سرگل اقدام کنند.

ولی پور مطلق در خصوص اعتبارات پژوهشی با بیان اینکه یک درصد اعتبارات استانی صرف اعتبارات پژوهشی می‌شود، یادآور شد: طی سنوات گذشته با توجه به افزایش 25 تا 35 درصدی اعتبارات استانی در حوزه پژوهش نیز افزایش را شاهد بوده‌ایم.