اسامی منتخبین نخستین جشنواره عکس استانی "گل نرگس" اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، حامد عارفی نیا ، دبیر نخستین جشنواره عکس استانی "گل نرگس" ضمن تشکر از حضور پرشور و مشارکت عکاسان محترم استان در امر برگزاری جشنواره ، افزود:تعداد 738 اثر متعلق به 52 عکاس به دبیرخانه این جشنواره ارسال گردیده است،که از این تعداد در بخش حرفه ای 370 عکس از میان آثار 43 عکاس و در بخش موبایلی 368 عکس از میان آثار 57 عکاس به دبیرخانه جشنواره ارسال گردیده است.

وی با بیان اینکه روز گذشته(96/9/24) ضمن داوری آثار در بخش حرفه ای 40 اثر و در بخش موبایلی 11 اثر را بعنوان منتخبین جشنواره اعلام نمود.

عارفی نیا افزود برای تمامی منتخبین در جشنواره گواهی حضور صادر خواهد شد و همچنین مراسم اختتامیه و اهدای جوایز روز دوشنبه (مورخ 96/9/27) همزمان با جشنواره گل نرگس در شهرستان خوسف برگزار خواهد گردید.

وی افزود شرکت کنندگان محترم می توانند برای دریافت اسامی منتخبین به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://kj-agrijahad.ir/index.php/narges