به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پورمطلق، رییس این سازمان با مدیرکل جدید صداوسیما مرکز خراسان جنوبی نشست صمیمی را دفتر کار ایشان برگزار کردند.

در این دیدار که به خاطر انتصاب علیرضا آیینه دار بعنوان مدیرکل جدید صداوسیما مرکز خراسان جنوبی برگزار شد، طرفین بر اهمیت نقش رسانه در معرفی توانمندی ها وظرفیت های بخش کشاورزی تأکید کردند.

ولی پور مطلق ضمن تشریح مهمترین اولویت های کاری بخش کشاورزی استان، به بررسی اهمیت حفظ و تقویت تعامل موجود بین این دو دستگاه پرداخت و گفت: رسانه ملی در ارائه برنامه های ما به بهره برداران بخش کشاورزی نقش بسزایی دارد و می تواند بهترین معلم برای کشاورزان عزیز در استفاده از آموزش های ترویجی باشد که در بهترین زمان محصول خود را کاشت و رسیدگی و سپس برداشت نماید.

رییس سازمان جهاد کشاورزی افزود: تعاملی بین سازمان ما و صداوسیمای مرکز استان وجود دارد و ما بدنبال این هستیم که هر روز این تعامل بیشتر و پررنگ تر گردد تا عواید آن نصیب بهره برداران بخش کشاورزی، بالاخص کشاورزان زحمتکش استان گردد.

علیرضا آیینه دار ضمن تشکر از حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی و هیئت همراه ایشان در دفتر محل کارش، گفت: ساخت برنامه های مرتبط با بخش کشاورزی از اولویت های رسانه ملی محسوب می گردد و امیدوارم بزودی شاهد تعامل هر چه بیشتر از پیش با بخش کشاورزی استان باشیم.

لازم به ذکر است که در این دیدار، حامد عارفی نیا، رییس اداره روابط عمومی بعنوان مشاور رسانه ای رییس سازمان، شراره شیبانی مدیر هماهنگی ترویج و مهدی روشن مدیرکل پشتیبانی امور دام استان، مهندس ولی پورمطلق را همراهی کردند.