انتخاب ایستگاه تحقیقات کشاورزی برتر در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر سال 96 سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر سال 96 سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی کشور برگزار گردید که در این مراسم «ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی محمدیه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی» بعنوان ایستگاه برتر در سطح ملی و دکتر الیاس آرزمجوبه عنوان «رییس برتر ایستگاه در سطح ملی» انتخاب گردید.

در این مراسم که در تاریخ 29 آذر 96  و با حضور دکتر غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر باقری قائم مقام محترم وزیر علوم، دکتر رکنی معاون محترم بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر زند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی و رؤسای مؤسسات و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور و مهندس بیرجندی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی در محل سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی برگزار گردید ؛ از دکتر الیاس آرزمجو به عنوان رئیس ایستگاه تحقیقاتی برتر تقدیر به عمل آمد. 

همچنین در طی این مراسم مهندس هاشم ولی پور مطلق رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به عنوان «حامی برتر پژوهش و فناوری» معرفی و از ایشان تقدیر بعمل آمد.