با توجه به فعالیت دو مرکز خرید تضمینی پنبه در بشرویه و سرایان تاکنون 180 تن پنبه خریداری شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی، هاشم ولی پورمطلق روزگذشته (6 دی ماه) در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در خصوص اعتبارات تخصیص یافته به استان در بحث حفظ نباتات افزایش اعتبارات را شاهد بوده‌ایم.

وی با اشاره به کشت‌های جایگزین در استان در پی‌خشکسالی و کمبود آب افزود: در این خصوص کشت محصولات جایگرین با هدف غلات پایدار،حفظ خاک و نباتات و افزایش عملکرد نشاء در استان اجرایی شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه داد: کشت نشائی چغندر قند در استان اجرایی شده که این کشت آفات را حذف و وجین، حرص و تنک کردن را کاهش داده است.

ولی‌پور اضافه کرد: این کشت با عملکرد 60 تن در هکتار با عیار بالای 19 تا 20 درصد انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین توسعه خارشتر در خراسان‌جنوبی به عنوان استان پایلوت اجرایی شده که استان‌های دیگر برای توسعه این امر از خراسان جنوبی مشورت و بازدید می‌کنند.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی استانی خشکی است بیان کرد: خراسان جنوبی جزء استان هایی است که در سال 97 اعتبارات خوبی برای حمایت از توسعه باغات در اراضی شیب دار را دارد.

هاشم ولی پورمطلق به خرید تضمینی پنبه در استان اشاره کرد و گفت: در این خصوص تاکنون 180 تن پنبه خریداری شده که برای 84 تن آن مبلغ 273 میلیون تومان نقد به کشاورزان پرداخت شده است.

وی با اشاره به خرید توافقی 3000 تن پنبه در استان یادآور شد: با توجه به اینکه بشرویه بیشترین سطح زیر کشت پنبه را دارد دو مرکز خرید تضمینی در سرایان و بشرویه داریم.

ولی پورمطلق همچنین به خرید توافقی زعفران در استان اشاره کرد و افزود: خرید توافقی زعفران در استان با خرید پوشال درجه دو تا سرنگین از 43 میلیون ریال تا 55 میلیون ریال انجام شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه داد: تا کنون 1تن و 500 کیلو گرم زعفران خریداری شده که در این خرید 40 درصد نقدی و 60 درصد به فاصله سه ماهه پرداخت می‌شود.

ولی پورمطلق در پایان خاطر نشان کرد: در این خرید بابت 40 درصد نقدی یک میلیارد و 600 میلیون تومان به کشاورزان پرداخت شده است.