به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهادکشاورزی شهرستان خوسف گفت: تعداد ۲۷ هزار بچه ماهی کپور و آمور در۴۶ باب از استخرهای دو منظوره  ذخیره آب کشاورزی رهاسازی شدند.

سید مهدی خبیری افزود: این اقدام در راستای اجرای طرح ترویجی و الگوسازی پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای دو منظوره ذخیره آب کشاورزی است که باعث غنی سازی آب استخرها می شود.

وی ادامه داد: پرورش ماهی در این استخرهای ذخیره آب کشاورزی، موجب می شود که آب خروجی غنی شده و املاح مورد نیاز گیاه را به صورت محلول به آن برساند.