همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر، مرغداری گوشتی20 هزار قطعه ای با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز (سه شنبه 17بهمن) در ششمین روز از دهه مبارک فجر، باحضور امام جمعه و فرماندار شهرستان، معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان، پروژه مرغداری  گوشتی20 هزار قطعه ای در روستای محمد آباد رزاق زاده با اعتبار 8 میلیارد و100 میلیون ریال افتتاح گردید.

این واحد مرغداری از مجموع اعتبار مذکور، مبلغ 2 میلیارد و60 میلیون ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت نموده است.

با افتتاح این پروژه برای تعداد 3 نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد گردید که گامی موثر در راستای شعار «اقتصادمقاومتی، تولید-اشتغال» می باشد.