ارزش تولیدات استان، سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ، هاشم ولی پور مطلق در کارگروه تخصصی اشتغال خراسان جنوبی گفت: بخش کشاورزی خراسان جنوبی دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی است.

وی با بیان اینکه ۱۵۱ هکتار از اراضی خراسان جنوبی باغی و زراعی است، اظهار کرد: همچنین ارزش تولیدات استان، سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

ولی پور مطلق از وجود هشت واحد گلخانه ای در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: ۳۴۶ واحد آماده واگذاری داریم.

وی با بیان اینکه خشکسالی های چندین ساله بخش کشاورزی خراسان جنوبی را دچار بحران کرده است، اظهار کرد: محدودیت منابع آبی، خرده مالکی و از بین رفتن مراتع از جمله این مشکلات است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه این سازمان علاوه بر تولید و افزایش بهره وری کشاورزان، اشتغال را در دستور کار قرار می دهد، گفت: فناوری وتکنولوژی های جدید بخش کشاورزی و استفاده از تسهیلات موجود در رشد اشتغالزایی تاثیر زیادی داشته است.

وی بیان کرد: ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی خراسان جنوبی در بخش کشاورزی بوده که در تثبیت اشتغال بسیار کارگشا بوده است.

ولی پور مطلق با بیان اینکه در حوزه اشتغال پایدار روستایی تاکنون ۹۶۰ میلیارد تومان شناسایی داشته ایم، گفت: ۵۸۷ نفر به ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان در سامانه کارا ثبت نام داشته اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین از این میزان برای دو هزار و ۴۶۲ نفر اشتغال مستقیم و هشت هزار و نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است.