در هشتمین روز از دهه مبارک فجر پروژه آبیاری کم فشار چاه شماره 3 محمدرسول الله روستای فیض آباد بخش گزیک شهرستان درمیان افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر پروژه آبیاری کم فشار چاه شماره 3 محمدرسول الله روستای فیض آباد بخش گزیک به نمایندگی از 2 پروژه بخش گزیک افتتاح گردید.

بهره برداری از پروژه آبیاری کم فشار با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و16 میلیون ریال و حجم کار48 هکتار با حضور فرماندار، مدیرجهادکشاورزی وجمعی ازمدیران و مسئولین شهرستان درمیان انجام گردید.

با افتتاح این پروژه در روستای فیض آباد، تعداد 45 خانوار از این طرح ها بهره مند شدند که خود حرکتی در راستای اقتصاد مقاومتی می باشد.

لازم به ذکر است که مجموع پروژه های قابل اجرا در بخش گزیک با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 763 میلیون ریال و حجم کار 93.5 هکتار افتتاح گردید.که در مجموع تعداد 244 خانوار از اهالی روستاهای فیض آباد و دستگرد از مزایای آن بهره مند گردیدند.