رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: اعتبار ویژه ای در ارتباط با اجرای انتقال آب از قنوات تا مزارع اختصاص خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پور مطلق امروز 20 اردیبهشت جاری  در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون مجلس از حوزه های مختلف بخش کشاورزی نهبندان و سربیشه گفت: معاون وزیر جهاد کشاورزی در آب و خاک قول دادند از اعتبارات موجود برای قنواتی که با خشکسالی مواجه شده با تمایل به اجرای لوله کشی از مظهر قنات تا مزارع اقدام شود.

وی اظهار کرد: در این زمینه طرح مطالعاتی از قنوات سطح استان به ویژه حوزه نهبندان و سربیشه تهیه و در اختیار معاون وزیر قرار خواهیم داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: اعتبار ویژه ای در ارتباط با اجرای انتقال آب از قنوات تا مزارع اختصاص خواهد یافت.

ولی پورمطلق،  تعداد قنوات استان را بیش از 3 هزار مورد عنوان کرد و افزود: حجم عملیات قنوات بسیار گسترده اما اعتبارات محدود خواهد بود و توان اینکه تمامی قنوات اصلاح شود وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد 230 قنات در وهله نخست در حوزه شهرستان های نهبندان و سربیشه اعتبار دریافت خواهیم کرد.