به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمد علی طهماسبی در جلسه جمع بندی و نتایج بازدید از پروژه های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: هیچ محدودیتی وجود ندارد سرمایه گذار وارد استان شود و  ما برای ورود سرمایه گذار فرش قرمز نیز پهن خواهیم کرد.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: علی رغم اینکه یک صنعت، کسب و کار اشباع است اما فشار بر روی سرمایه گذار زیاد است که وی پشیمان می شود.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه راه کار های همه این مشکلات تشکیل زنجیره است که در وزارت خانه نوشته شده است بیان کرد: در ارتباط با محصولاتی مانند زرشک، زعفران و عناب می توان این مهم را انجام داد.

طهماسبی تصریح کرد: بر اساس حوزه آبخیز تعداد زیادی شک دارند که در این استان کشت دیم انجام می شود یا خیر،  اما این امر امکان پذیر است چراکه در بحث عناب و  بادام تعدادی از محققان برای انجام تحقیق در خصوص کشت دیم به استان فرستاده شدند که نتیجه آن بسیار موفقیت آمیز اعلام شده است.

وی با بیان اینکه مزرعه خارشتر با 11 درصد پروتئین، تولید ترنجبین و عرضه خارشتر را می توان به دست آورد خاطرنشان کرد: همه گیاهان زیر سایه این گیاه می توانند رشد کنند بنابراین این استعداد وجود دارد و ما نیز آمادگی داریم کارشناس و محقق اعزام کنیم تا در این راستا همکاری داشته باشند.