معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این منطقه ظرفیت انرژی خورشید و باد را دارد و در سطح ملی باید بازنگری در خصوص نحوه استفاده از انرژی خورشیدی داشته باشیم گفت: بیرجند از شهرهای بسیار پاک کشور به ویژه در حوزه پسماند است و مردم خود پسماند را مدیریت می کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، شافعی در جلسه جمع بندی و نتایج بازدید از پروژه های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: در خراسان جنوبی باید یک طرح جامع تهیه شود و آن را در سطح ملی نیز داشته باشیم و در این راستا سازمان جهاد کشاورزی باید کمک کند.

وی افزود: استان هایی که با کم آبی شدید مواجه هستند باید در نوع مصرف، تصفیه آب و پسماند آن، طراحی سیستم به هم پیوسته از آب و پساب، الگوی کشت، انتقال آب و غیره را در نظر داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بخش زیای از آب در مسیر انتقال آن نابود می شود بیان کرد: تقریبا از 100 لیتر آب بیش از 60 درصد آب به مزرعه نمی رسد.

شافعی تصریح کرد: در خواست ما این است در حوزه آب و کشاورزی برای هر شهرستان یک طرح جامع با الگوی کاشت، داشت و برداشت دیده شود چراکه در برخی مناطق کاشت های پرمصرف وجود دارد که مصرف آب را بالا می برد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد دوم ما تهیه طرح جامع مدیریت گرد و غبار در استان است خاطرنشان کرد: در حال حاضر گرد و غبار 22 استان کشور را درگیر کرده است در حالیکه در برخی جاها میزان بارندگی بالا و دارای چشمه هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه اگر سنجیده عمل نشود اعتبارات اختصاص یافته بی فایده خواهد بود یادآور شد: در حوزه های محیط زیست و غیره اعتباراتی برای این امر اختصاص یافته است.

شافعی با بیان اینکه 200 میلیون دلار برای آبخیزداری تصویب شد که  150 میلیون دلار برای آبخیزداری اختصاص یافته بود اظهار داشت: سهم خراسان جنوبی را در این رقم ببینید و همچنین در حوزه آب نیز اعتبارات مربوطه را اختصاص می دهیم.

وی با اشاره به اینکه از 150 میلیون دلار اختصاص یافته 50 میلیون برای برق خوزستان و 100 میلیون برای گرد و غبار است افزود: قانون توزان منطقه ای 10 تا 20 درصد آن را برای استان های با شرایط ویژه گرد و غبار اختصاص داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: همچنین در مناطق حفاظت شده مربوط به گیاهان و جانواران الگوی ویژه ای طراحی شده است.

شافعی با بیان اینکه پیشنهاد سوم ما استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق است گفت: در حوزه انرژی پاک و استفاده بهینه از خورشید، بیش از نیمی از سرزمین ما سرزمین خورشید است بنابراین می توان عوض اینکه آب را جایگزین برق کنیم از خورشید استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه این منطقه ظرفیت انرژی خورشید و باد را دارد و در سطح ملی باید بازنگری در خصوص نحوه استفاده از انرژی خورشیدی داشته باشیم افزود: بیرجند از شهرهای بسیار پاک کشور به ویژه در حوزه پسماند است که مردم خودشان پسماند را مدیریت می کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همچنین پیشنهاد می شود مجلس در بند ن قانون تبصره امسال یک هزار میلیارد تومان اختصاص داده است که با سازمان عمران در رابطه است که باید سه واحد پسماند در استان تاسیس کنیم و برنامه ای  در کشور طراحی شده است.

شافعی با بیان اینکه در استان حدود 500 تن پسماند تولید می شود که با چند واحد می توان پسماند را انجام داد اظهار داشت: قرق های اختصاصی اینجا ظرفیت بسیار خوبی از وحوش و جانوران را دارد و تردد جانواران در این منطه بسیار بالاست بنابراین باید برای آنها تدابیری اندیشیده شود که اگر آب نباشد یا تلف می شوند و یا مهاجرت خواهند کرد.

وی یادآور شد: بنابراین درخواست ما این است که محیط زیست استان را در جهت ایجاد آبشخورهای مناسب تامین علوفه پشتیبانی از این ذخایر کمک کنند و همچنین در خصوص قرق اختصاصی نیز سازمان محیط زیست مناطقی برای قرق اختصاصی در نظر دارد اگر سرمایه گذارانی متعهد باشند و بتوانند در زمینه تکثیر تلاش کنند موثر خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حوزه منابع طبیعی تصریح کرد: در حوزه منابع طبیعی  و تغییر کاربری نیز  وزارت جهاد کشاورزی این قانون را درست اجرا نمی کند از نظر آنها همه زمین ها زراعی است و این خلاف قانون است.

شافعی با بیان اینکه قانون تغییر کاربری را باید درست تعریف کنیم بیان کرد: از نظر قانون، زمین زراعی زمینی است که یا کاشت باشد یا پیشینه ای از کاشت محصول داشته باشد همچنین روستا یک بافت طرح هادی، حریم روستا، مرتع حریم و مراتع عمومی دارد و سازمان جنگل ها شاخص را دیوار روستا در نظر می گیرد که هم حریم روستا و هم مرتع حریم روستا حذف می شود باید در روش کار تجدید نظر شود و این کار به جهاد کشاورزی مربوط می شود.

وی با بیان اینکه سازمان جنگل ها بیش از 250 هزار پرونده قضایی دارد گفت: امروزه هر آنچه تملک می شود بلاوجه است و قانون تداخل فقط مشکل دستگاه ها را برطرف می کند بنابراین یا باید به قانون تداخل مردم را اضافه کند و یا تدابیر جدیدی اندیشیده شود.