به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پور مطلق گفت: میزان ۷۰۶ تن بذر جو بین کشاورزان توزیع شده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود امسال ۵۹ هزار تن محصول جو در استان برداشت شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: از میزان سطح زیر کشت محصول جو ۱۹ هزار و ۳۱۰ هکتار سبز شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برداشت جو از مزارع سطح زیر کشت این محصول در استان آغاز شده است، گفت: برداشت این محصول تا اواسط تیر در سطح استان ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از توزیع ۷۰۶ تن بذر جو بین کشاورزان خبر داد و بیان کرد: بیشترین سطح زیر کشت جو در استان با ۷ هزار و ۹۰۰ هکتار به شهرستان بشرویه اختصاص دارد.

ولی پور مطلق گفت: پیش بینی می شود امسال از این میزان سطح زیر کشت ۵۹ هزار تن محصول جو برداشت شود.

وی با اشاره به آغاز کاشت جو در استان تصریح کرد: کشاورزان جوکار با تهیه بذر و کود اقدام به کشت جو می‌کنند و با توجه به بارندگی کم در سال زراعی گذشته، تمایل کشاورزان برای کشت دیم نیز کم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: بوجاری و ضدعفونی بذور، توزیع بذر اصلاح شده، توزیع به موقع نهاده ها، اطلاع رسانی و پیگیری بیمه محصول، اطلاع رسانی و معرفی بهره برداران به منظور استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش و ارائه خدمات فنی و کارشناسی از اقدامات انجام شده جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان جوکار است.

ولی پور مطلق ادامه داد: خرید جو به صورت تضمینی نیز توسط اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی در سطح استان انجام می شود.