تعداد 464 بهره بردار بخش کشاورزی در سال 1396 به میزان 360 میلیارد ریال از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی بهدانی گفت: در سال 1396 از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی مبالغی به صورت شناور در قالب تسهیلات بانکی اختصاص پیدا کرد که استان خراسان جنوبی، مشابه سایر مناطق کشور توانست سهم مناسبی از این تسهیلات را جذب و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی استان قرار دهد.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اعلام اینکه در سال گذشته در مجموع 464 بهره بردار به میزان 360 میلیارد ریال از این تسهیلات دریافت کردند تصریح کرد: روند معرفی و جذب این تسهیلات در سال 1397 هم مشابه سال گذشته استمرار دارد.

بهدانی با اشاره به مهم ترین فعالیت های مشمول دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: این فعالیت ها  در بخش سرمایه ای به ردیف آب وکشاورزی با اولویت های طرح های گلخانه ای، طرح های مرتبط با بهره وری  منابع آبی، مکانیزاسیون و ردیف صنایع تبدیلی و تکمیلی برای واحدهای فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی اختصاص می یابد

به گفته مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در بخش سرمایه در گردش هم کلیه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی اعم از گیاهی، دامی و صنایع بخش کشاورزی امکان استفاده از این تسهیلات را دارند.

پرداخت تسهیلات ویژه خط اعتباری مکانیزاسیون در استان

مهدی بهدانی همچنین درباره خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در سال جاری گفت: امسال نیز مشابه سالهای گذشته این خط اعتباری ایجاد شده است و کلیه بهره برداران می توانند به منظور دریافت تسهیلات بانکی خط اعتباری مذکور، از طریق سامانه تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی ثبت نام کنند.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: این اعتبارات علاوه بر ماشین آلات و ادوات کشاورزی، در زمینه خرید تجهیزات مکانیزه برای تمامی طرح های تولیدی بخش کشاورزی اعم از واحدهای تولیدی دام و طیور، واحدهای تولیدی گیاهی نظیر گلخانه ها و واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که قبلا پروانه بهره برداری اخذ کرده اند، نیز قابل پرداخت است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نرخ سود این تسهیلات 15 درصد و بازپرداخت آن بصورت 5 ساله بوده و در شعب بانک کشاورزی استان قابل دریافت می باشد.

بهدانی یادآور شد: در سال 1396 تعدا 184 بهره بردار به میزان 51 میلیارد ریال از این خط اعتباری استفاده کردند.