به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: دوم اردیبهشت ماه تعداد بیست هزار قطعه بچه ماهی بین متقاضیان درسطح شهرستان توزیع شد.

داود بخشایی افزود: به منظورافزایش بهره وری از آب‌های کشاورزی و کمک به اقتصاد خانوار‌های بخش کشاورزی تعداد ۲۰ هزار قطعه بچه ماهی توزیع شد.

وی گفت: این ماهی‌ها از انواع ماهیان گرم آبی با ترکیب ۱۰۰ درصد آمور بصورت یارانه دار در ۴۲ باب استخر دومنظوره سطح شهرستان طبس رهاسازی شد.

معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس افزود: پیش بینی می‌شود در صورت رعایت توصیه‌ها و نکات فنی ارائه شده به پرورش دهندگان در پایان دوره پرورش میزان ۳۰ تن ماهی برداشت شود.