به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی یوسفی گفت: پسیل پسته که در اصطلاح به آن «شیره خشک» می‌گویند، آفت کلیدی باغ‌های پسته استان است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: حشره پسیل معمولا در اواخر اسفند و با گرم شدن هوا از پناهگاه‌های زمستان‌گذران خارج شده و بلافاصله پس از متورم شدن و باز شدن جوانه‌های پسته شروع به فعالیت، تغذیه و تخم‌گذاری می‌کند.

یوسفی بیان کرد: پسیل پسته با تغذیه از شیره پرورده گیاه موجب ریزش برگ‌ها و حتی جوانه‌های گل و برگ سال آینده درختان پسته شده و باعث ایجاد خسارت کیفی و کمی محصول می گردد.

مدیر حفظ نباتات استان بهترین و موثرترین روش مبارزه با پسیل پسته رااعمال مدیریت تلفیقی دانست و تشریح کرد: در روش مدیریت تلفیقی از فصل زمستان تا پس از برداشت محصول پسته، رسیدگی هایی به باغ از جمله حذف علف های هرز، هرس، شخم زدن زمین، استفاده از روشهای غیرشیمیایی و بیولوژیک ، استفاده از کارتها و نوارهای زرد برای کنترل آفات به ویژه پسیل پسته توصیه می گردد.

مهدی یوسفی با تأکید بر افزایش آگهی بهره برداران بخش کشاورزی افزود: کشاورزان می بایست جهت کنترل به موقع آفت از نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی و کلینیکهای گیاهپزشکی در راستای خریدسموم،نحوه وزمان سمپاشی و کاربرد تجهیزات کنترل غیرشیمیایی استفاده کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: آفت پسیل در طول سال چندین نسل را تولید می­کند از این رو سم‌پاشی‌های خودسرانه و بی‌رویه و عدم سمپاشی به موقع باعث مقاوم شدن این آفت می‌شود و سموم حشره‌کش کارآیی خود را در کنترل آفت از دست می‌دهند.

یوسفی عنوان کرد: کشاورزان می بایست سموم مورد نیاز خود را بر اساس توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی و کلینیکهای گیاهپزشکی از فروشندگیهای مجاز تهیه کنند.

وی همچنین به بهره مندی استان از دانش و تجربه متخصصین در این امر اشاره کرد و گفت: تعداد 51 نفر ناظر گیاهپزشک  در سطح استان بکارگیری شده اند که نظارت و پیش آگاهی آفات و بیماریهای گیاهی علی الخصوص آفات پسته را بر عهده دارند.

لازم به ذکر است که هم اکنون سطح زیر کشت باغات پسته در سطح استان بالغ بر 17000 هکتار(بارور و غیر بارور) می­باشد که مبارزه تلفیقی جهت کنترل پسیل پسته در سطح 5 شهرستان قاین، فردوس، سرایان، بشرویه و خوسف تا کنون 5125 هکتار بوده وتعداد72000 کارت زرد جهت ردیابی، پیش آگاهی و کنترل آفت پسیل در باغات مورد استفاده قرار گرفته است.