مراسم تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در قاب تصویر