به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صدیقه میرزایی از تأسیس صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در دو روستای ذکری و گل نی خبر داد و گفت: این صندوق ها با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روستاها ایجاد می­شود.

کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: ایجاد اشتغال، انگیزه و امیدآفرینی برای روستاییانی که به دلیل خشکسالی های چندین ساله با مشکلات معیشتی و اقتصادی روبرو هستند، از اهداف مهم این پروژه ها محسوب می گردد.

میرزایی با بیان اینکه جلساتی را برای آگاه سازی زنان روستایی برگزار کردیم، گفت: با کمک همکاران و کارشناسان مدیریت جهاد شهرستان درمیان، دو جلسه در روستای ذکری برای بانوان روستا برگزار گردید که اولین جلسه درتاریخ 11/4/97 جهت بیان اهداف صندوق ها و پیش آگاهی افراد روستا ازایجاد این صندوق ها برگزارشد.

وی با اشاره به استقبال بسیارخوب زنان این دو روستا بیان کرد: پس از اولین نشست و معرفی صندوق، مقرر شد زنان روستای ذکری نسبت به تعیین وانتخاب یک نفر مدیر صندوق ، یک نفر حسابدار ویک نفر منشی صندوق به اجماع برسند ودر جلسه بعدی نسبت به انتخاب افراد وتعیین قوانین صندوق اقدام شود.

 

کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه صندوق ها میتواند درتوانمندسازی اقتصادی واجتماعی زنان و ارتقاء نقش اقتصادی آنها درخانواده تاثیر بسزایی داشته باشد، عنوان کرد: دومین جلسه در تاریخ دوم مردادماه سال جاری، با استقبال مناسب و دور از انتظار زنان روستای ذکری برگزار گردید که در آن جلسه مسئولین صندوق از بین بانوان شرکت کننده که بالغ بر 20 نفر بودند، انتخاب و نوع فعالیت آنها تشریح گردید.

صدیقه میرزایی از تأسیس صندوق در روستای گل نی خبر داد و گفت: در این روستا هم که در نزدیکی روستای ذکری بود، مراحل کار به همان شکل صورت گرفت و مسئولین صندوق برای انجام فعالیت های مربوطه انتخاب شدند.

کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به آمادگی زنان روستایی برای آموزش در زمینه های مختلف گفت: در اکثر روستاهای استان از ایجاد اینگونه فعالیت ها استقبال خوبی میگردد که بیانگر روحیه آموزش پذیری آنها در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، دوشادوش مردان روستا می باشد.

میرزایی در پایان با بیان اینکه همکاری و اجماع حمایت های سایر ارگانها و خیرین در مباحث بهداشتی، آموزش فنی و حرفه ای، صنایع دستی و...در رفع مشکلات روستائیان بی تاثیر نخواهد بود، افزود: مسئولین می توانند در بخش های مختلف از این انگیزه مردمان روستایی و عشایری، و به طور خاص از همت بانوان روستایی در راستای ارتقای شاخص های توسعه یافتگی روستاهای استان، بهره برداری نمایند