به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، عبدالرضا رضایی گفت :امسال (1397) هزار و 30 تن گوجه سبز از باغ های زیرکاشت این محصول در خراسان جنوبی برداشت می شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی افزود: برداشت گوجه سبز از 25 خرداد در استان آغاز شده است و تا شهریور ادامه دارد.

رضایی افزود: پیش بینی می شود با برداشت این مقدار گوجه سبز  2 میلیارد و  575 میلیون تومان درآمد نصیب کشاورزان استان شود.

سطح زیرکشت گوجه سبز در خراسان جنوبی در سال جاری 270 هکتار است که بیشترین سطح زیر کشت گوجه سبز با 100 هکتار به شهرستان قاین اختصاص دارد.