به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مریم جوادی بایگی گفت: بزرگترین کلکسیون عناب کشور با 34 اکوتیپ از هفت استان در این شهرستان ثبت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه افزود: در این کلکسیون که از سال 87 آغاز به کار کرد، ارقام عناب سراسر کشور جمع آوری شده است. 
وی اظهار داشت: تعداد 34 اکوتیپ عناب از استان های لرستان، مازندران، گلستان، اصفهان، قم، فارس، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در این کلکسیون کاشت شده است.
جوادی گفت: این ارقام از مناطق مختلف از جمله عربخانه نهبندان، آسفیچ سربیشه، درح، شهررضا اصفهان، کنگان سربیشه، تجنود قاین، بیرجند، درخش درمیان، کوهپایه اصفهان، قم، بردسکن کاشمر، مقام ساری، جویبار، عنبرستان سبزوار، کلاله چشمه آغسو، گزیک درمیان، گیوک و الغور بیرجند، کلکسان نوغاب، الیگودرز و کازرون شیراز جمع آوری شده است. 
وی بیان کرد: افزایش و حفظ ژرم پلاسم عناب در استان به عنوان قطب تولید عناب کشور، بررسی سازگاری گونه های مختلف عناب و مقایسه صفات مورفولوژیکی آنها، انتخاب ارقام برتر با توجه به نیاز و ایجاد محیط آموزشی و پژوهشی از جمله اهداف ایجاد کلکسیون عناب در این شهرستان است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه با بیان اینکه خراسان جنوبی 98 درصد عناب تولیدی کشور را به خود اختصاص داده است گفت: از لحاظ اندازه و کیفیت میوه رقم گیوک، نوغاب و قم جزو ارقام برتر این کلکسیون در سربیشه شناسایی شد.
وی ادامه داد: همچنین از رقم کازرون شیراز به عنوان یک رقم پاکوتاه برای کشت فشرده عناب در خراسان جنوبی می توان استفاده کرد.
وی بیان کرد: این شهرستان با سطح زیر کشت یکهزار و 52 هکتار عناب، رتبه نخست سطح زیرکشت و تولید استان را به خود اختصاص داده است و تلاش داریم با انجام آزمایش های و بررسی هایی که در این کلکسیون انجام می شود با اصلاح نژاد عناب، بهترین نوع را با روش تکثیر و پیوند در اختیار کشاورزان قرار دهیم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه افزود: تاکنون مشخصات فنوتیپی اکوتیپ های موجود در این کلکسیون به طور کامل ثبت و اکوتیپ های موجود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR شناسنامه دار شده اند.
جوادی بایگی از چاپ سه کتاب در خصوص محصول عناب در استان خبر داد و گفت: همچنین با همکاری دانشگاه های معتبر در زمینه اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا با محوریت عناب فعالیت هایی در حال انجام است.
در حال حاضر سطح زیر کشت باغات عناب خراسان جنوبی سه هزار هکتار است و سال گذشته حدود پنج هزار و 138 تن محصول در استان تولید شد.
لازم به ذکر است که تعداد 9 هزار خانوار بهره بردار در زمینه تولید محصول عناب در استان فعالیت دارند و میزان برداشت این محصول در سال جاری پنج هزار و 500 تن پیش بینی شده است.