به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی عصمتی پور گفت: در حال حاضر کشت نشایی استان در محصولاتی مثل پنبه، چغندرقند، ذرت علوفه‌ای و محصولات جالیزی انجام می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در تمامی شهرستان‌های استان کشت نشایی در حال توسعه و ترویج است افزود: تاکنون اقدامات زیادی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی استان انجام شده که یکی از این فعالیت‌ها توسعه کشت نشایی برخی محصولات است.

وی با اشاره به اینکه پارسال برای نخستین بار کشت خربزه به شیوه نشایی پیوندی در سرایان با موفقیت انجام شد، بیان کرد: در خوسف نیز امسال پنبه رقم ورامین و مله به صورت نشا کاشت شد و این روند ادامه خواهد داشت.

عصمتی پور با بیان اینکه از ۲ سال گذشته کشت نشایی در استان به وسیله دستگاه‌های مخصوص انجام می‌شود، گفت:هزینه خریداری هر دستگاه ۴۳ میلیون تومان است که ۵۰ درصد آن به صورت یارانه و بلاعوض توسط دولت در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد.