به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پور مطلق گفت: امسال بالغ بر ۲۱ هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت گندم قرار دارد که از این میزان ۱۸ هزار و ۵۳۰ هکتار قابل برداشت است.

وی بیان کرد: از این میزان بالغ بر ۵۸ هزار و ۲۱۶ تن گندم برداشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به طرح خرید تضمینی گندم در سال جاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بالغ بر ۱۰ هزار و ۱۰۰ تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است.

ولی پور مطلق با بیان اینکه از این میزان ۱۰ هزار و ۳۷ تن در سامانه خرید گندم ثبت شده است، عنوان داشت: ارزش ریالی این خریدها بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان بوده است.

وی اضافه کرد: از این رقم نیز تاکنون هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب کشاورزان واریز و پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز پرداخت نشده است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تاکنون بالغ بر ۶۰ درصد از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.

ولی پور مطلق، قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۱۳ هزار ریال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۲۱ مرکز خید گندم در سطح استان فعال است.

وی ادامه داد: خرید تضمینی گندم در استان از اواخر خرداد ماه آغاز و تا پایان آبان ماه نیز ادامه دارد.