به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبي، مراسم تکریم و معارفه مهندس علیرضا مقری فریز بعنوان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی و تکریم از زحمات دکترمحمدرضا بیرجندی با حضورمسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ،ریاست محترم سازمان و جمعي از مسئولين ستادي در محل سالن جلسات سازمان  برگزار شد.