به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی، وحید ضیائیان احمدی گفت: 362 هکتار طرح آبیاری نوین با اعتبار 11 میلیارد و 365 میلیون ریال در این شهرستان در دست اجراست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان افزود: با توجه به خشکسالی های 19 ساله و کمبود آب در چند سال اخیر کشاورزان بیشتر به سمت اجرای سامانه های نوین آبیاری سوق داده شده اند.

وی بیان کرد: از سال 1387 تاکنون 818 هکتار آبیاری کم فشار و یکهزار و 49 هکتار آبیاری تحت فشار در شهرستان درمیان اجرا شده و امسال نیز اعتبار برای اجرای 20 هکتار آبیاری تحت فشار و 67هکتار آبیاری کم فشار اختصاص یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: مطالعات اجرای سامانه نوین آبیاری در سطح یکهزار و 853 هکتار با اعتبار دولتی سه میلیارد و 654 میلیون ریال انجام شده است و در مجموع اجرای مطالعات سامانه نوین آبیاری در یک سوم از سطح مزارع و باغات شهرستان انجام شد.

وی اظهار داشت: اجرای طرح های نوین آبیاری باعث کاهش شدید هدر رفت آب در بخش کشاورزی می شود و در مجموع به صورت میانگین راندمان آب در آبیاری تحت فشار 90 درصد و آبیاری کم فشار 70 درصد است. 

ضیائیان احمدی افزود: دولت به ازای اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار مبلغ 100 میلیون ریال و به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم فشار مبلغ 32 میلیون ریال اعتبار به کشاورزان پرداخت می کند.

لازم به ذکر است شهرستان درمیان دارای 57 هزار نفر جمعیت است و با وسعت پنج هزار و 797 کیلومتر مربع از شمال به شهرستان قاینات از جنوب به شهرستان سربیشه و از غرب به شهرستان بیرجند و شرق آن به طول 70 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد.