بازدید ریاست سازمان جهادکشاورزی و جمعی از مدیرانی استانی و شهرستانی از پروژه های در حال احداث مشمول دریافت تسهیلات