به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهندس محمود حجتی عصر امروز( 18 آبان) در آخرین بازدید روز اول سفر خود به خراسان جنوبی، به روستای اسماعیل آباد نهبندان رفت و پس از دیدار نزدیک با اهالی روستا، پروژه آبیاری 72 هکتاری این روستا را افتتاح کرد.  و در  حاشیه مراسم، مدیر جهادکشاورزی شهرستان نهبندان پس از عرض خیرمقدم، گفت: مساحت اجرای این پروژه آبیاری ۷۲ هکتار  در روستای اسماعیل آباد از توابع شهرستان نهبندان است. محمد مالکی با بیان اینکه کل اعتبار طرح 17 میلیارد و 857 میلیون ریال است، افزود: از این میزان 15 میلیارد و 171 میلیون ریال اعتبار دولتی و 2 میلیارد و 686 میلیون ریال خویاری مردم بوده است. مدیر جهاد کشاورزی نهبندان با اشاره به اینکه میزان آب صرفه جویی شده  در این پروژه 316 هزار و 800 مترمکعب در سال است، ادامه داد: هدف از اجرای طرح افزایش بهره وری آب نسبت به سایر سیستمهای تحت فشار و امکان ایجاد PLC بوده است. در ادامه وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد: ما یک ظرفیت هایی در دست داریم و با توجه به اینکه منابع آبی محدود است، مبحث آبیاری زیر سطحی از مهمترین اهداف وزارت است. محمودحجتی گفت: این شیوه راندمان آبیاری را چندین برابر می کند و باید همیشه مورد توجه قرار گیرد. وی به تولید و بحث خارشتر اشاره کرد و گفت: در برخی از استان ها کم کم به سمت تولید این محصول رفته اند با این حال خراسان جنوبی در این رابطه از طبیعت خوبی برخوردار است. وی بازدهی طرح هایی مانند ترسیب کربن را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: امیدوارم پتانسیل های این استان بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد و با پیگیری اعتبارات مورد نیاز، مردم را نیز به سمت اجرای این گونه طرح ها تشویق نمایند.