به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، عباس زارع روز یکشنبه در حاشیه سفر وزیر جهاد کشاورزی به خراسان جنوبی گفت: در این استان مرزی تا سال 92 حدود سه هزار هکتار از اراضی مجهز به سامانه های نوین آبیاری شده بود که از آن سال تاکنون 14 هزار و 500 هکتار اراضی تجهیز شده است. مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای سامانه های نوین آبیاری در استان خراسان جنوبی از سال 1392 تاکنون 500 درصد افزایش داشته است. وی اظهار داشت: اجرای این طرح در استان خراسان جنوبی افزایش جهشی داشته است که جای تقدیر و تشکر دارد.
مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر 22 درصد اراضی آبی کشور شامل 2 میلیون و 50 هکتار از اراضی مدرن و سنتی مجهز به سامانه های نوین آبیاری شده است. وی افزود: مجموع اراضی آبی کشاورزی کشور 8.7 میلیون هکتار است که برای تجهیز سایر اراضی در تلاش هستیم. زارع بیان کرد: اجرای سامانه های نوین آبیاری در دولت یازدهم جهش بسیار بزرگی داشت که نشان از رکورد تاریخی اجرای این طرح در کشور بوده است. وی گفت: جهت گیری دولت و نظام برای ادامه حرکت اجرای سامانه های نوین آبیاری است و با توجه به اینکه مردم نیز اثربخشی اجرای این طرح ها را دیده اند، استقبال افزایش یافته است. مشاور وزیر جهاد کشاورزی هدف از اجرای سامانه های نوین آبیاری را صرفه جویی در آب به ویژه افزایش راندمان تولید دانست و تاکید کرد: از این طریق مصرف آب، سم و بذر به میزان حداقل 30 درصد کاهش می یابد. وی اجرای سامانه های نوین آبیاری را یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و گفت: در چند سال اخیر مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برای توسعه سامانه های نوین آبیاری تاکید و اجازه برداشت داده اند.