به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی درمیان با بیان اینکه شهرستان درمیان درحال حاضر دارای پنج استخر ماهیان سردآبی است، گفت:وجود انواع استخرهای ذخیره آب در کنار بسیاری از قنات‌ها، چشمه‌ها و چاه‌ها منابع خوبی از آب را به صورت ارزان در اختیار ما قرار می‌دهند . وحید ضیائیان احمدی اظهار کرد: وجود انواع استخرهای ذخیره آب در کنار بسیاری از قنات‌ها، چشمه‌ها و چاه‌ها منابع خوبی از آب را به صورت ارزان در اختیار ما قرار می‌دهند . مدیر جهاد کشاورزی درمیان ادامه داد: محدودیت منابع آبی نیز باعث شده تا بهره برداری دو یا چند منظوره از این منابع مورد توجه قرار گیرد . وی بیان کرد: به همین منظور کشاورزان استفاده از آب کشاورزی را به عنوان یک فعالیت مکمل و همسو با فعالیت کشاورزی در دستور کار خود قرار داده‌اند . ضیائیان احمدی اظهار کرد: با اندکی تغییرات در تاسیسات استخرهای ذخیره آب موجود کشاورزی، خاکی یا سیمانی مانند نصب برج هواده، توری در محل ورودی و خروجی و سرریز آب استخر و تنظیم کننده خروج آب که بتواند حداقل 50 سانتی متر آب را بعد از آبیاری مزرعه در استخر نگه دارد، می‌توان علاوه بر استفاده‌های معمول استخر برای کشاورزی، دامداری و غیره به ازای هر سه تا پنج لیتر آب در هر ثانیه و مساحت 100 تا 200 متر مربع حداقل یک تن ماهی قزل آلا تولید کرد . وی تصریح کرد: طول دوره پرورش بستگی به وزن اولیه بچه ماهی، نحوه تغذیه و بهداشت استخرها داشته و به طور معمول از ابتدای رهاسازی بچه ماهی در استخر تا زمان صید چهار تا شش ماه است . مدیر جهاد کشاورزی درمیان بیان کرد: ماهی قزل الا به صورت دستی با غذای کنسانتره(پلت) که به صورت آماده مصرف توسط کارخانه خوراک آبزیان تولید و تغذیه می‌شود . ضیائیان احمدی اظهار کرد: برای تولید یک کیلوگرم ماهی قرل آلا حدود یک تا 1.5 کلیوگرم غذای کنسانتره مصرف می‌شود . وی تصریح کرد: این ماهی‌ها در وزن 350 الی 500 گرم بازاری محسوب شده و برای حفظ کیفیت گوشت ماهی ضروری است حداقل یک تا دو روز قبل از صید غذادهی به ماهیان قطع و پس از صید ماهیان را شسته و در جعبه‌های سوراخ دار بین لایه‌های پودر یخ قرار داده و حمل کرد . مدیر جهاد کشاورزی درمیان با بیان اینکه شهرستان درمیان درحال حاضر دارای پنج استخر ماهیان سردآبی است، خاطرنشان کرد: در مناطق گرمسیر شهرستان در آبان ماه و آذرماه، بچه ماهی‌ها رهاسازی می‌شوند و در مناطق سردسیر در طول سال رهاسازی انجام می‌شود .